top of page

อาหาร &

เครื่องดื่ม

ในตลาดของกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เรามีฉลากสติ๊กเกอร์ที่หลากหลายพร้อมที่จะเสนอให้เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์และชนิดของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ต้องแช่แข็งและอยู่กับความชื้นหรืออาหารที่ต้องโดนอุณภูมิสูงทางเรามีจะเลือกฉลากที่เหมาะสมที่สุดให้คุณ ในการผลิตลากที่เกี่ยวกับอาหารความสะอาดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด เราจึงได้ทำโรงพิมพ์ที่เป็นระบบปิด ผลิตฉลากสินค้าในห้องปรับอากาศเท่านั้นเพื่อให้สินค้าของเราปราศจากเศษฝุ่นและมลพิษ เพื่อให้ลูกค้าไว้ใจกับสินค้าของเรา
 

 กลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ติดต่อ

อาหารสำเร็จรูป

ติดต่อ

อาหารแช่เย็น (ฉลากห้องเย็น)

ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์ซอสและ
เครื่องปรุงรส

ติดต่อ

ฉลากติดขวด

 คุณสมบัติของฉลาก 

3 cups

Blueberries

3 cups

Flour

2 tsp.

Cinnamon

1 cup

Sugar

2 tsp.

Oil

2 tbsp.

Salt

1½ cups

Butter

bottom of page